Đam mê nuôi cá, trồng cây, lão nông kiếm hàng chục tỷ/năm

Sở hữu gần 12 ha đất, vừa nuôi cá truyền thống, vừa trồng nhãn chín muộn, áp dụng các biện pháp ATSH, tưới nước tiết kiệm, tự đứng ra thành lập HTX, lão nông Nguyễn Đình Viện ở Hà Nội có thu nhập hơn 1 tỷ đồng/ha mỗi năm.