Biện pháp phòng sâu bệnh hại cây trồng mùa nắng nóng

Nắng nóng các loại bệnh thán thứ, cháy lá, sâu đục thân – đục cành thường tấn công cây trồng làm giảm năng suất, chết cây, trường hợp cây chống chịu được thì cũng sinh trưởng chậm, lá vàng còi cọc, cành và thân dễ gãy đổ. Để hạn chế dịch bệnh bà con thường xuyên thăm vườn, chú ý bón phân NPK cân đối.