Lão nông trồng bưởi lãi ròng 150 triệu đồng

Năm nay ông Lê Hữu Diện, Hà Nội dự kiến thu khoảng 3 vạn quả bưởi. Với giá bán bình quân 10 nghìn đồng/quả, ông dự kiến thu về khoảng 300 triệu đồng. Đây là thành quả ngọt mà ông và các chuyên gia đã nỗ lực thực hiện trong suốt nhiều tháng qua.