Cúm gia cầm tuýp A/H5N6 đã xuất hiện, làm sao để phòng bệnh và hạn chế lây lan?

Gần đây, cúm gia cầm tuýp A chủng H5N6 đã xuất hiện ở Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng đàn 10.500 con. Để phòng bệnh cúm gia cầm nói riêng và các bệnh cho gia cầm nói chung, bà con cần thực hiện các biện pháp dưới đây: