Chăm sóc cây ăn trái trong mùa mưa bão cần lưu ý gì để giảm thiểu thất thu?

Thâm canh vườn cây ăn trái trong mùa mưa thường gặp nhiều khó khăn hơn trong mùa nắng. Để chăm sóc và bảo vệ vườn cây ăn trái trong mùa mưa bão, bà con cần lưu ý những việc sau: