Một số lưu ý vệ sinh sát trùng chuồng trại trong chăn nuôi an toàn sinh học

Xu hướng chuyển sang chăn nuôi an toàn sinh học đang được các địa phương khuyến khích và nhân rộng. Để đảm bảo chăn nuôi an toàn, hạn chế mầm bệnh cần vệ sinh sát trùng chuồng nuôi và các dụng cụ chăn nuôi theo đúng kỹ thuật.