Long Phú (Sóc Trăng): Diện tích nuôi trồng thủy sản tiếp tục được giữ vững

Tính đến tháng 7-2021, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Long phú ước thả nuôi gần 140 ha, lũy kế trên 562 ha, đạt 80,29% kế hoạch, giảm hơn 76 ha so cùng kỳ, diện tích nuôi tôm nước lợ hơn 155 ha, giảm hơn 53 ha so cùng kỳ; cá da trơn thả nuôi gần 17 ha, tăng 5,63 ha; cá ao mương vườn 390 ha, tăng 5 ha.

Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ước thực hiện 2.520 tấn, đạt 50,4% chỉ tiêu nghị quyết, giảm 16 tấn so cùng kỳ; sản lượng tôm 595 tấn, giảm 261 tấn so cùng kỳ, giá bán tôm thẻ loại 100 con/kg từ 85.000 – 90.000 đồng/kg, loại 40 con/kg từ 110.000 – 115.000 đồng, tương đương cùng kỳ; cá da trơn 1.925 tấn, tăng 245 tấn, giá bán 21.000 – 22.000 đồng/kg, tăng 2.000 – 3.000 đồng.

Long Phú chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch tôm sú.

Thời gian tới, huyện Long Phú chỉ đạo tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên diện tích nuôi trồng thủy sản; ngành Nông nghiệp tham mưu cho UBND huyện ban hành thông báo lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2021 bắt đầu từ tháng 1/2021 và kết thúc vào ngày 30/9/2021 (đối với người nuôi tôm sú, bắt đầu thả con giống từ ngày 15/3/2021 và kết thúc vào ngày 30/8/2021); theo số liệu thống kê, tổ chức, cá nhân nuôi tôm ao lót bạt hình thức thâm canh, bán thâm canh đã thả nuôi được 46 ha diện tích.