Kỹ thuật tỉa cành tạo tán cho cây nhãn

Cây nhãn đang mang lại giá trị kinh tế cao cho các tỉnh phía Bắc như Sơn La. Để nhãn phát triển tốt, ra quả sai việc tỉa cành tạo tán cho nhãn rất quan trọng. Vậy kỹ thuật tỉa cành tạo tán cho nhãn như thế nào? Bà con có thể tham khảo các biện pháp sau: