Kỹ thuật tỉa cành, tạo tán cho cây cà phê

Để cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao, việc tỉa cành tạo tán cho cây cà phê rất quan trọng. Bà con có thể tham khảo kỹ thuật tỉa cành, tạo tán cho cây cà phê dưới đây.