Kim ngạch xuất khẩu thủy sản chạm mốc kỷ lục 9 tỷ USD

Trong năm 2018, sản lượng thủy sản đã đạt con số ấn tượng vượt xa mục tiêu đề ra và thiết lập mốc kỷ lục.

Theo đó, sản lượng thủy sản năm 2018 đạt con số cao nhất từ trước đến nay, với 7,74 triệu tấn, tăng 7,2% so với năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2018 thiết lập mốc kỷ lục là 9 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm ngoái. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 3,59 triệu tấn (tăng 6,0%); sản lượng nuôi trồng đạt 4,15 triệu tấn (tăng 8,3%).

Đáng chú ý là ngành cá tra với mức tăng trưởng ấn tượng khi kim ngạch xuất khẩu đạt 2,26 tỷ USD, tăng 26,4% so với năm 2017. Bên cạnh đó, các mặt hàng hải sản khác cùng tăng mạnh như: Cá ngừ đạt 675 triệu USD (tăng 13,9%); các nhóm cá khác đạt 1,52 tỷ USD (tăng 15,5%); nhóm nhuyễn thể đạt 785 triệu USD (tăng 9,1%); nhóm giáp xác đạt 145 triệu USD (tăng 23%).

Tuy nhiên, trong năm 2018, ngành xuất khẩu tôm lại không đạt được như kỳ vọng đề ra khi chỉ dừng ở mức 3,58 tỷ USD, giảm 7,1% so với năm 2017.

Năm 2018, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 1,3 triệu ha, tăng 6%, cho sản lượng nuôi đạt 4,3 triệu tấn. Đặc biệt là ngành cá tra khi diện tích nuôi đã lên tới 5.400 ha, tăng 3,3% so với năm 2017.

Trong lĩnh vực khai thác thủy sản, đến nay cả nước có 82 cảng cá đã đi vào hoạt động ở 27 tỉnh, thành phố ven biển. Trong đó có 25 cảng cá loại 1, 57 cảng cá loại 2. Đã có 58 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thuộc 24 tỉnh, thành phố với sức chứa tối đa 42.464 tàu cá.