Hướng dẫn cách chăm sóc thủy sản trước điều kiện thời tiết bất thường

Những diễn biến bất lợi của môi trường cùng với thời tiết nắng nóng đang là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới tôm và cá nuôi. Do đó, Trung tâm quan trắc Môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung khuyến cáo người nuôi cần áp dụng các biện pháp sau để nâng cao chất lượng môi trường và sức khỏe thủy sản nuôi.