Hiện trạng và giải pháp về quản lý thức ăn thủy sản

Đây là nội dung chính tại Hội thảo tư vấn và phản biện với chủ đề: “Những khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản và đề xuất giải pháp” do Hội Nghề cá Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Tổng cục Thủy sản tổ chức tới đây tại Hà Nội.

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản được Chính phủ ban hành ngày 4/4/2017, quy định về điều kiện kinh doanh, sử dụng, khảo nghiệm, chứng nhận, kiểm tra và quản lý Nhà nước về thức ăn chăn nuôi, thủy sản thương mại. Với đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động liên quan đến thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên lãnh thổ Việt Nam. Ngày 16/4/2019, Bộ NN&PTNT đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, áp dụng Nghị định, Thông tư hướng dẫn quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định 39 vào thực tiễn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo đó, để lắng nghe chia sẻ về hiện trạng sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản, những bất cập khi thực hiện Nghị định 39, từ đó có những kiến nghị về giải pháp tháo gỡ khó khăn; Hội Nghề cá Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Tổng cục Thủy sản tổ chức Hội thảo tư vấn và phản biện với chủ đề: “Những khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản và đề xuất giải pháp” vào ngày 31/10/2019 tại Hà Nội. Hội thảo với sự tham gia của đại diện Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy sản, Chi cục Thủy sản, Hiệp hội ngành hàng; các nhà khoa học, nhà quản lý, các tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản…