Hà Giang tập trung ngăn chặn bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Từ khi xảy ra ổ dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò, trong hai ngày 25 đến 26 tháng 12, Cục Thú y đã phối hợp với Sở NN&PT tỉnh Hà Giang tổ chức tiêm thí điểm vắc xin phòng bệnh cho trâu, bò tại hai xã Niêm Sơn và Khâu Vai, thuộc huyện Mèo Vạc.