Công bố kết luận thanh tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Công ty TNHH ADC, cơ sở sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH ADC tại Ô Môn, địa chỉ KV Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Công ty có hồ sơ đào tạo nội bộ những kiến thức cơ bản về GMP thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Theo Kết luận thanh tra số 1466/KL-ATTP ngày 29/6/2023 của Cục An toàn thực phẩm về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại thành phố Cần Thơ, từ ngày 06/6/2023 đến ngày 20/6/2023 đối với Công ty TNHH ADC, cơ sở sản xuất: Chi nhánh Công ty TNHH ADC tại Ô Môn, địa chỉ KV Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Công ty có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 1800348038, đăng ký lần đầu ngày 31/08/1999, thay đổi lần thứ 43 ngày 09/03/2022 do phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp cho Công ty TNHH ADC địa chỉ tại 101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Tổng số người lao động là 129 người, trong đó, số người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm là 90 người, tiếp xúc gián tiếp với thực phẩm là 39 người. Công ty có hồ sơ đào tạo nội bộ những kiến thức cơ bản về GMP thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty tổ chức vào ngày 05/4/2023; kết quả khám sức khoẻ ngày 21/2/2023.

Kết quả thanh tra cho thấy, Chi nhánh Công ty được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khoẻ số 56/2022/ATTP- CNGMP cấp ngày 26/8/2022 với các dạng: viên nén/viên nén sủi, cốm/bột, cốm/bột sủi, viên nang cứng, viên nang mềm, dạng kẹo cứng, dạng kẹo mềm, dung dịch, nhũ tương, hỗn dịch.

Tại thời điểm thanh tra, số lượng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Công ty sản xuất, kinh doanh từ ngày 01/01/2022 với tổng số 35 sản phẩm; số sản phẩm công ty sản xuất, gia công cho đơn vị khác là 42 sản phẩm. Tất cả số sản phẩm đang sản xuất, kinh doanh đều có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu lực.

1

Hoạt động kiểm tra về an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng. Ảnh minh họa

Về ghi nhãn sản phẩm, Đoàn thanh tra đánh giá nội dung ghi nhãn của 03 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH ADC sản xuất ghi nhận 3/3 sản phẩm được ghi đúng quy định. Cụ thể:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: GREENCORE STOMACH SOFTGEL (Số lô SX: 2201, NSX: 06.10.22, HSD: 06.10.25), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 11069/2021/ĐKSP ngày 26/12/2021: Nội dung ghi nhãn phù hợp với nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: CODATUX SYRUP (Số lô SX: 2314, Ngày SX 29.05.23, Hạn dùng: 29.05.26), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 3381/2019/ĐKSP ngày 04/04/2019: Nội dung ghi nhãn phù hợp với nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Và thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên ngậm Codatux (Số lô SX: 2301, NSX 27.01.23, HSD: 27.01.26), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10707/2021/ĐKSP ngày 06/12/2021: Nội dung ghi nhãn phù hợp với nhãn trong hồ sơ công bố đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, tại thời điểm kiểm tra, xác minh ghi nhận cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Chi nhánh Công ty TNHH ADC tại Ô Môn đã được Cục An toàn thực phẩm thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) số 56/2022/ATTP-CNGMP ngày 26/8/2022 đối với các dạng sản phẩm: Viên nén, viên nén sủi, cốm/bột, cốm/bột sủi, viên nang cứng, viên nang mềm, viên ngậm dạng kẹo cứng, viên nhai dạng kẹo mềm, dung dịch, nhũ tương, hỗn dịch.

3/3 mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được kiểm nghiệm đều đạt yêu cầu

Các xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được bố trí cách biệt so với các kho bảo quản, khu kiểm nghiệm, nơi để tiện tích phụ trợ. Cụ thể, gồm có xưởng sản xuất các chế phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng rắn gồm các dây chuyền sản xuất viên nang cứng, viên nén, cốm, bột và dây chuyền sản xuất viên nén sủi, bột sủi, cốm sủi; xưởng sản xuất viên nang mềm, xưởng sản xuất chế phẩm lỏng dạng dung dịch, nhũ tương, hỗn dịch và dây chuyền sản xuất viên ngậm dạng kẹo cứng (kiểu đổ khuôn) và viên nhai dạng kẹo mềm (kiểu đổ khuôn) và khu vực đóng gói cấp 2.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rằng, vào thời điểm kiểm tra, xác minh, đoàn thanh tra nhận thấy các xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xây dựng, duy trì phòng sạch và trang bị các thiết bị sản xuất có tính năng, công suất và hệ thống tiện ích cấp tuần hoàn gió sạch, nước RO, nước sinh hoạt, khí nén, lò hơi và duy trì điều kiện sản xuất (thiết bị, vệ sinh, thông số môi trường) đáp ứng yêu cầu sản xuất đối với các dạng sản xuất đã được cấp trong Giấy chứng nhận số 56/2022/ATTP-CNGMP.

Ngoài ra, trong khuôn viên cùng địa chỉ còn có khu vực sơ chế, chiết suất cao dược liệu (bao gồm khu tiếp nhận, khu rửa dược liệu, khu chiết, cô cao) và các dây chuyến sản xuất thực phẩm khác nằm cách biệt so với khu vực xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Vào thời điểm thành tra, điều kiện sản xuất (thiết bị, vệ sinh, thông số môi trường) đáp ứng

Về kiểm nghiệm, kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, Công ty có phòng kiểm nghiệm hóa lý được trang bị các thiết bị phân tích hiện đại như máy sắc ký lỏng hiệu năng cao, máy sắc ký khí đầu dò FID, máy quang phổ AAS, máy quang phổ UV-VIS và phòng kiểm nghiệm vi sinh cùng đối ngũ nhân viên và hệ thống quy trình, tài liệu đủ đáp ứng việc kiểm nghiệm đối với nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm đầu ra, theo dõi độ ổn định sản phẩm và phục vụ công tác thẩm định, đánh giá môi trường sản xuất. Phòng kiểm nghiệm của Công ty đã được Tổ chức AOSC công nhận đạt ISO 17025 (Số hiệu VLAT-1.0001) theo quyết định số 118/QĐ – AOSC ngày 19/4/2023 đối với 28 thử nghiệm hóa và 8 thử nghiệm sinh học.

Đồng thời, Công ty cũng có hệ thống các kho bảo quản nguyên liệu, bao bì, thành phẩm được trang bị phương tiện cung cấp, duy trì theo dõi đối với các thông số nhiệt độ, độ ẩm và hệ thống giá kệ, sổ sách, phần mềm đáp ứng yêu cầu.

Liên quan đến quảng cáo sản phẩm, Công ty không thực hiện quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ nhưng Công ty có văn bản uỷ quyền cho Công ty cổ phần Nam Dược để quảng cáo đối với 10 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (Giấy uỷ quyền số 09/2023/ADC-UQ ngày 15/03/2023).

Đoàn thanh tra cũng thực hiện kiểm tra việc nhập khẩu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, theo đó Công ty không có hoạt động nhập khẩu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. Công ty có nhập khẩu 01 phụ gia thực phẩm ISOMALT ST-M (E953) để phục vụ sản xuất nội bộ. Kiểm tra hồ sơ nhập khẩu phụ gia thực phẩm ghi nhận Công ty xuất trình các hồ sơ, tài liệu sau: Tờ khai hàng hoá nhập khẩu (Thông báo kết quả phân luồng) số 105410130600 ngày đăng ký 21/4/2023; ANNUAL CONTRACT số ADC/01.2023 ngày 09/11/2022; Invoice số 1511432983 ngày 17/3/2023; Packing list số 12569889 ngày 13/03/2023.

Đồng thời Đoàn thanh tra cũng thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm, theo đó Đoàn thanh tra lấy 03 mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Kết quả kiểm nghiệm 03/03 mẫu đạt yêu cầu