Chế độ dinh dưỡng cho trẻ bị thủy đậu để nhanh chóng khỏi bệnh, không để lại thâm sẹo

Thủy đậu là căn bệnh trẻ dễ mắc phải vào thời điểm đầu xuân. Chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng giúp trẻ mau khỏi bệnh, không để lại thâm sẹo.