Các biện pháp để gà đẻ trứng tốt, chất lượng cao trong mùa nắng nóng

Thời tiết nắng nóng sẽ ảnh hưởng lớn đến gà đẻ trứng, tỷ lệ trứng thấp và chất lượng trứng không cao. Để gà đẻ trứng tốt trong mùa nắng nóng, bà con lưu ý những điều sau: