Thanh Hóa nâng cao hiệu quả quản lý nguồn giống thủy sản

Để nâng cao hiệu quả ở lĩnh vực nuôi trồng, ngành nông nghiệp, các địa phương, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp quản lý chất lượng nguồn giống thủy sản, góp phần phát triển ngành thủy sản bền vững.

Một góc khu nuôi tôm công nghiệp áp dụng công nghệ cao tại xã Hòa Lộc.
Khu nuôi tôm công nghiệp áp dụng công nghệ cao tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Thanh Hóa hiện có 19.200 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có 4.100 ha nuôi nước lợ, 14.100 ha nuôi nước ngọt và 1.000 ha nuôi nước mặn. Do đó, hàng năm nhu cầu về nguồn con giống chất lượng cao phục vụ nuôi trồng là rất lớn, song các cơ sở sản xuất, di ương, dưỡng ương trên địa bàn tỉnh chỉ đáp ứng được khoảng 40 – 50% nhu cầu con giống cho các đơn vị nuôi trồng.

Phần lớn nguồn giống phải nhập từ tỉnh ngoài, do đó tỉ lệ hao hụt, nhiễm bệnh và chi phí lớn, gây ảnh hưởng đến thu nhập của người nuôi trồng. Do đó, ngành nông nghiệp, các đơn vị, địa phương có liên quan của tỉnh luôn quan tâm kiểm tra, theo dõi về chất lượng nguồn con giống, góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động nuôi trồng bền vững, hiệu quả kinh tế cao.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh có 44 trại sản xuất giống cá nước ngọt, 3 cơ sở sản xuất tôm sú, ngao được cơ quan chuyên môn cấp phép.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ sở đã di ương được 1.275 triệu con tôm thẻ chân trắng, khoảng 1.000 triệu cá bột các giống trôi, mè, chép… đây là nguồn giống chất lượng cao, được kiểm định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phù hợp với hoạt động nuôi trồng của Nhân dân. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn hàng trăm cơ sở hoạt động nhỏ lẻ, khó kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ cung cấp cho thị trường nguồn con giống không bảo đảm chất lượng, ảnh hưởng tới hiệu quả nuôi trồng.

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh người dân thường chú trọng nuôi tôm trái vụ (vụ cuối năm) nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc nuôi tôm vụ cuối năm cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong đó, việc khan hiếm nguồn giống chất lượng, phần lớn tôm giống được nhập từ các tỉnh khác nên việc kiểm tra, theo dõi, quản lý nguồn giống được quan tâm hàng đầu.

Để công tác quản lý chất lượng con giống thủy sản đạt hiệu quả, đáp ứng đủ nhu cầu giống cả về số lượng và chất lượng cho các vùng nuôi, tỉnh đã có Kế hoạch số 227/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2030.

Trong đó, chỉ rõ những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa phù hợp điều kiện thực tế, định hướng chiến lược phát triển thủy sản của tỉnh, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển trong Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2022 – 2030.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh chủ động sản xuất, cung ứng đủ con giống các loài thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao; đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đầu mối thiết yếu đáp ứng yêu cầu sản xuất nuôi trồng thủy sản tập trung và vùng sản xuất, ương dưỡng giống tập trung.

Cùng với đó, để bảo đảm nguồn giống thủy sản cho hoạt động nuôi trồng hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương về tăng cường kiểm soát việc đưa con giống vào địa bàn và tuyên truyền cho người nuôi trồng chỉ mua giống của các cơ sở sản xuất, kinh doanh có uy tín.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan của tỉnh để kiểm tra, kiên quyết xử lý những cơ sở sản xuất giống thủy sản kém chất lượng, chưa được kiểm dịch tại gốc. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của các trại sản xuất giống thủy sản, bảo đảm an toàn về chất lượng.