Phòng trừ sinh vật gây hại trên cây vải

Trong giai đoạn ra hoa đậu quả, cây vải cần được chú trọng chăm sóc để cây đậu quả sai, cho chất lượng tốt. Ngoài ra, cùng với những diễn biến bất thường của thời tiết, cây vải thường gặp phải những loại côn trùng gây hại như nhện, bọ xít, các loại sâu hay bệnh sương mai, thán thư.