Hưng Yên tiến tới mục tiêu phát triển thủy sản xanh và bền vững

Ngành thủy sản đã đóng góp đáng kể vào cơ cấu kinh tế nông nghiệp, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân tỉnh Hưng Yên.

Ngày 11/3/2021, Quyết định số 339/QĐ – TTg đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, đồng ý phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản của Việt Nam đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu đặt ra là phát triển ngành thủy sản trở thành một ngành kinh tế thương mại hiện đại, bền vững, có quản lý chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ tiên tiến và đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhu cầu tiêu thụ thủy sản làm thực phẩm trong nước dự kiến tăng khoảng 18% so với năm 2018 đến năm 2030.

Thủy sản nuôi sẽ chiếm khoảng 59% sản lượng tiêu thụ, trong khi sản lượng thủy sản xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 36%… Với nhu cầu tiêu thụ thủy sản trong nước và xuất khẩu tăng lên, ngành thủy sản Việt Nam có cơ hội mở rộng và phát triển phù hợp với tiềm năng và lợi thế của mình. Tuy nhiên, việc này cũng đồng nghĩa với những rủi ro về sản xuất không bền vững, gây ô nhiễm môi trường và mất mát đa dạng sinh học.

hung-yen-tien-toi-muc-tieu-phat-trien-thuy-san-xanh-va-ben-vung-20230630231251
Hưng Yên tiến tới mục tiêu phát triển thủy sản xanh và bền vững

Tại tỉnh Hưng Yên, để đạt được mục tiêu phát triển thủy sản theo định hướng của tỉnh và Chính phủ, UBND tỉnh Hưng Yên đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành chuyên môn nhằm thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản, theo hướng “xanh hóa” và áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Việc lựa chọn các loại giống thủy sản năng suất và chất lượng để nuôi thả nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cũng được đặc biệt chú trọng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo điều kiện cho người dân mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP.

Đồng thời, họ cũng phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản để đảm bảo tính tự phòng, tính tích cực, đúng thời điểm và hiệu quả. Người dân đã chú trọng vào việc cải tạo, chăm sóc và quản lý các ao, đầm nuôi. Các địa phương đã tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, đồng thời tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực sản xuất.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương và các cơ sở nuôi thủy sản trong tỉnh đã không ngừng tìm kiếm biện pháp, đầu tư phát triển, cải tạo và nâng cấp hạ tầng các vùng nuôi theo quy hoạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nuôi thả các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao như lươn, ốc nhồi và ba ba.

Đồng chí Vũ Văn Điệp, Trưởng phòng Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Hưng Yên, cho biết rằng để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, phòng tham mưu đã yêu cầu các địa phương có hệ thống sông Hồng và sông Luộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền cho người dân không đánh bắt và khai thác thủy sản trên hệ thống sông trong khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến 31/5 hàng năm, nhằm bảo vệ con đường di cư và bãi đẻ trứng của một số loài cá nằm trong danh sách cấm như cá cháy, cá mòi cờ chấm và cá mòi cờ hoa.

Từ năm 2021 đến nay, phòng đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thả khoảng 30 vạn con cá giống vào các vùng nuôi thủy sản để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Họ cũng đã hỗ trợ 33 hộ nuôi thả thủy sản với diện tích 83 héc-ta tham gia Đề án phát triển thủy sản tỉnh giai đoạn 2021 – 2030.

hung-yen-tien-toi-muc-tieu-phat-trien-thuy-san-xanh-va-ben-vung-20230630231346
Hưng Yên đã ghi nhận những kết quả tích cực trong việc phát triển thủy sản xanh.

Từ những nỗ lực đó, tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận những kết quả tích cực trong việc phát triển thủy sản xanh và bền vững. Ngành thủy sản đã đóng góp đáng kể vào cơ cấu kinh tế nông nghiệp, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, việc áp dụng khoa học – kỹ thuật, chú trọng quản lý và bảo vệ môi trường cũng giúp giảm thiểu ô nhiễm và duy trì nguồn lợi thủy sản trong tương lai.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua để đạt được mục tiêu phát triển thủy sản xanh và bền vững. Việc nâng cao năng lực quản lý, cải thiện hệ thống kiểm soát và giám sát, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến sẽ là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản. Đồng thời, việc tăng cường tuyên truyền, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho người dân, cũng như xây dựng mô hình hợp tác giữa các bên liên quan, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thủy sản xanh và bền vững.

Với sự quan tâm và nỗ lực của chính quyền địa phương, ngành chức năng, các tổ chức và cộng đồng, ngành thủy sản hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng một ngành thủy sản xanh và bền vững, đồng thời đảm bảo sự phát triển kinh tế và bền vững của địa phương.