Cách diệt trừ sâu xanh hại sen hiệu quả

Sâu xanh là khắc tinh của cây sen, chúng ăn thủng lá sen, ảnh hưởng đến khả năng quang hợp, dẫn đến năng suất và phẩm chất ngó sen giảm sút. Vậy làm thế nào để diệt trừ sâu xanh hại sen hiệu quả cao nhất?