Tuyệt chiêu chống rụng quả cho cây cam

Cam sành sắp được thu hoạch, có biểu hiện rụng quả, nguyên nhân vì sao lại như vậy? Có cách nào khắc phục không? Trong giai đoạn này cần phải chăm sóc, bón phân cho cam như thế nào? Để biết câu trả lời từ chuyên gia, mời bà con xem video dưới đây…