Quản lý sâu bệnh hại rau khi thời tiết lạnh

Vào vụ đông thời tiết lạnh, đôi khi có mưa, lại là vụ sản xuất rau màu vụ đông ở miền Bắc nên xuất hiện nhiều sâu bệnh hại trên rau. Các đối tượng sâu bệnh thường gây hại làm giảm năng suất, chất lượng, mẫu mã của rau. Trong đó, đáng chú ý nhất là sâu tơ hại rau họ thập tự.