Phòng trừ sâu đục trái gây hại trên bưởi da xanh

Mùa khô là điều kiện thuận lợi cho loài sâu đục trái trên cây bưởi da xanh phát triển và lây lan nhanh. Sâu bắt đầu tấn công khi trái được từ 1-2 tháng tuổi. Để đảm bảo vườn bưởi da xanh sinh trưởng và phát triển tốt, mời bà con xem video dưới đây.