Nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng nứt vỏ thân cây mít

Một khán giả hỏi: Những cây mít lâu năm nhà tôi thường có dấu hiệu nứt vỏ thân cây. Khi cây gặp mưa thường bị thối. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục? Ngoài ra nên ghép mít vào thời điểm nào để đạt hiệu quả cao nhất?