Người dân nên chăn nuôi con gì sau dịch tả lợn Châu Phi?

Sau những gì mà dịch tả lợn Châu Phi gây ra, bài học rút ra trong việc quản lý an toàn dịch bệnh ở các hộ chăn nuôi là gì? Người dân có nên chuyển hướng sang chăn nuôi các vật nuôi khác không?