Máy sấy nông thủy sản bằng năng lượng mặt trời

Máy sử dụng nhiệt mặt trời để sấy khô nông sản, thủy sản. Quanh máy được ốp bằng nhựa polycarbonate. Ánh sáng xuyên qua tấm nhựa polycarbonate vào bên trong tạo ra hiệu ứng nhà kính. Đồng thời, bẫy nhiệt sẽ đốt nóng khí để sấy nông thủy sản.