Hướng dẫn cách phòng trị hiệu quả bệnh đốm nâu hại thanh long

Một khán giả hỏi: Nhà có 50 gốc thanh long trồng được 5 tháng, 2 tuần nay thân cây có đốm vàng, sau đó chuyển sang đốm đen, chưa dùng thuốc gì, đã bị 10% vườn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

TS Đinh Văn Đức cho rằng các cây thanh long này đã bị nhiễm bệnh đốm nâu, bệnh do nấm gây ra. Biện pháp khắc phục cho cây như sau: