Giải pháp tái đàn heo tránh dịch tả Châu Phi

Dịch tả lợn Châu Phi làm chết hơn 5,6 triệu con lợn, khiến giá lợn tăng cao kỷ lục và nguy cơ thiếu thịt lợn đang hiện hữu.Vậy để tái đàn hiệu quả, người nuôi lợn cần làm gì? Để biết câu trả lời, mời bà con xem video dưới đấy…