Chuyên gia mách nước tiêu diệt triệt để ốc sên hại thanh long

Cây thanh long ruột đỏ trồng được 2 tháng tuổi bắt đầu leo trụ nhưng lại xuất hiện ốc sên ăn cây, ngọn cây bị đỏ. Người trồng cần làm gì để diệt ốc sên hại cây thanh long? Cùng xem video dưới đây để biết cách khắc phục.