Chuyên gia hướng dẫn chăn nuôi tránh cúm A/H5N6, lở mồm long móng

Trong bối cảnh chăn nuôi càng ngày khó khăn, dịch cúm gia cầm A/H5N6, bệnh lở mồm long mong liên tục bùng phát. Người chăn nuôi cần phải làm gì để gia súc, gia cầm tránh mắc dịch bệnh?