Cây lá dong bị héo lá, thối rễ, khô cây khắc phục thế nào?

Một khán giả hỏi: Trồng lá dong gói bánh, cứ vào thời điểm này hàng năm lá thường bị quắt đi, vàng lá rồi chết từng khóm; héo lá dần rồi chết lui, thối rễ, khô cây. Đã phun thuốc trị khô vằn, thuốc sâu và tưới nước vôi pha loãng nhưng không khỏi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Dưới đây là giải đáp của TS Đinh Văn Đức: