Cách thu hoạch cà phê đạt năng suất và chất lượng cao

Những ngày này, bà con các tỉnh Tây Nguyên đang thu hoạch cà phê. Bà con chú ý quả quá chín hoặc xanh là nguyên nhân mất mùi vị ngon của cà phê. Ngoài ra, nó còn làm cho độc tố và nấm mốc phát triển. Sản phẩm thu hoạch có tỷ lệ quả chín, có màu đặc trưng của quả khi chín chiếm 2/3 diện tích, đạt từ 95% trở lên và tỷ lệ tạp chất không quá 5%.