Cách phòng trị Dòi đục lá (sâu vẽ bùa) gây hại rau màu

Nhiều năm gần đây, sâu vẽ bùa (còn gọi là dòi đục lá hay ruồi đục lá) đã xuất hiện và gây thiệt hại nặng cho nhiều loại hoa màu.

Để phòng trừ hiệu quả loài sâu này, bà con có thể tham khảo trong clip dưới đây: