Cách phòng chống tình trạng lúa vụ mùa bị ngộ độc hữu cơ

Ngộ độc hữu cơ là hiện tượng cây lúa bị còi cọc, lá có màu vàng, thân nhỏ yếu ớt, nhổ lên thấy rễ bị đen, vàng, ít rễ trắng thậm chí có mùi thối. Lúa sinh trưởng phát triển kém nếu không được khắc phục ngay sẽ còi cọc, năng suất thấp thậm chí bị chết.

Để phòng chống hiệu quả tình trạng này bà con có thể tham khảo biện pháp dưới đây: