Cách phòng bệnh nấm thán thư “chuyên” hại ớt mùa mưa

Trồng 1 sào ớt chỉ thiên được được hơn 3 tháng có hiện tượng lá mỏng, thối trái, nấm mốc ở trái, trên trái có đốm tròn màu nâu sau đó lan rộng, thối rễ, đã dùng thuốc nhưng không đỡ, Bị khoảng 70% vườn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?