Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa Xuân

Theo dự báo, thời gian tới điều kiện thời tiết sẽ ấm dần lên, dù vậy xen kẽ vẫn xuất hiện các đợt không khí lạnh, là điều kiện rất thuận lợi cho các loài sâu bệnh phát sinh gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn. Do vậy, các ngành chức năng cũng như người dân cần theo cần theo dõi sát sao diễn biến để phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả.