Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc nhiều khả quan

Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 5 trong nhập khẩu tôm Việt Nam. Tính đến 15/7, giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam sang nước này đạt trên 179 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Các sản phẩm tôm chính của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc gồm tôm PDTO, tôm chân trắng sushi đông lạnh, tôm chân trắng hấp đông lạnh, tôm chân trắng thịt PD, tôm xẻ bướm, tôm sú tẩm bột… Xuất khẩu tôm chân trắng và tôm sú Việt Nam sang Hàn Quốc đều tăng, trong đó giá trị xuất khẩu tôm sú tăng hơn 24,8%, chân trắng tăng 1,9%. Trong các sản phẩm tôm xuất sang Hàn Quốc, tôm khô tăng mạnh nhất với 194%.

Được biết, Việt Nam là nguồn cung tôm lớn nhất cho Hàn Quốc, chiếm thị phần lớn, gần 52%. Trên thị trường Hàn Quốc, Việt Nam phải cạnh tranh về giá với tôm Trung Quốc, Ấn Độ và Ecuador.

Việt Nam được miễn thuế tôm nhập khẩu vào Hàn Quốc với hạn ngạch 10.000 tấn/năm, năm 2020 là 15.000 tấn/năm, nhưng hiện tại Việt Nam mới tận dụng được 2.500 tấn/năm. VASEP dự kiến xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này trong quý III vẫn tăng trưởng dương, xuất khẩu cả năm sẽ tăng khoảng 5% so với năm 2019.