Xuất khẩu cá tra sang Singapore khả quan

Trong khi giá trị xuất khẩu cá tra sang 2 thị trường đơn lẻ lớn nhất ASEAN là: Thái Lan giảm 33,2%; Malaysia giảm 31,3% so với năm trước thì Singapore nổi bật trên bức tranh xuất khẩu cá tra sang khu vực này khi tăng 3,3%.

Tính đến giữa tháng 7, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường ASEAN đạt 73,1 triệu USD, giảm 32,4% so với cùng kì năm trước.

Trong khi giá trị xuất khẩu cá tra sang 2 thị trường đơn lẻ lớn nhất ASEAN là: Thái Lan giảm 33,2%; Malaysia giảm 31,3% so với năm trước thì Singapore nổi bật trên bức tranh xuất khẩu cá tra sang khu vực này khi tăng 3,3%

Nếu trong quí I, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang ASEAN vẫn còn giảm nhẹ thì từ bước sang quí 2 giá trị xuất khẩu giảm càng mạnh hơn do đại dịch COVID-19 không chỉ dừng lại ở một số quốc gia Malaysia, Indonesia hay Philippines.

Singapore cũng bị ảnh hưởng nặng nề do số ca mắc gia tăng.Nếu đầu năm nay, Thái Lan là thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong khối, chiếm 41% tổng giá trị xuất khẩu sang cả khối, thì sang quí II, giá trị xuất khẩu sang Thái Lan giảm mạnh, nước này chỉ chiếm 13% tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang ASEAN.

Singapore vươn lên thành thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của khu vực trong 3 tháng của quí II, chiếm 44,8% tổng giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam sang ASEAN trong quí này.

Quí II, trong khi hầu hết giá trị xuất khẩu sang các thị trường ASEAN và EU giảm sút thì riêng giá trị xuất khẩu sang Singapore tăng 38,5% đạt gần 13 triệu USD.

Tính tới giữa tháng 7, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Singapore đạt gần 21 triệu USD, tăng 3,3% so với cùng kì năm ngoái.

Có gần 50 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra tham gia xuất khẩu sang ASEAN trong quí II, trong đó, gần 40 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang Singapore.

Ba doanh nghiệp Hương Phúc Thịnh, IDI CORP và TG CORP là các công ty có giá trị xuất khẩu cá tra lớn nhất sang Singapore trong thời gian này,

Trong thời gian này, Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm cá tra nổi bật như: cá tra phile đông lạnh, bong bóng cá tra khô; cá tra phile cắt cube đông lạnh; phile cá tra cắt miếng đông lạnh, cá tra fillet tẩm bột tempura,… sang thị trường Singapore.