Xây dựng phương án phòng chống úng, ngập vụ mùa

Sở NN&PTNT Hà Nội vừa đề nghị 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố và các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án phòng chống úng, ngập vụ mùa năm 2019. 

Theo đó, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi khẩn trương hoàn thành công tác kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa, bão, úng năm 2019; tu bổ, sửa chữa các công trình chống úng, hồ đập, nạo vét kênh tiêu…

Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp thủy lợi xây dựng phương án phòng chống úng, ngập bảo đảm sát thực tế, dễ thực hiện, kịp thời ứng phó với các hình thái thời tiết bất thường…

UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Thủy lợi, đặc biệt đối với các công trình phục vụ tiêu úng…

Các doanh nghiệp thủy lợi gửi phương án phòng chống úng, ngập vụ mùa năm 2019 trước ngày 1-4 để Sở NN&PTNT Hà Nội tổng hợp, báo cáo Bộ NN&PTNT và UBND thành phố.