Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần

Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long từ nay đến ngày 5/4 có xu thế giảm dần.
Các tỉnh cần tranh thủ tích trữ nước ngọt ngay khi có thể khi triều thấp
Các tỉnh cần tranh thủ tích trữ nước ngọt ngay khi có thể khi triều thấp

Độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức thấp hơn độ mặn thời kỳ từ 11 – 20/3, riêng độ mặn một số trạm Long An, Cà Mau duy trì ở mức cao, xấp xỉ và cao hơn tuần trước.

Chiều sâu ranh mặn 1g/l trong thời kỳ này có khả năng như: Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây có phạm vi xâm nhập mặn lên tới 100-135km; tiếp đến là Sông Hàm Luông (80-85km); Sông Cổ Chiên (60-75km); Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại (65-70km); Sông Hậu (55-65km); Sông Cái Lớn (58-63km).

Chiều sâu ranh mặn 4g/l trong thời kỳ này có khả năng như: Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây có phạm vi xâm nhập mặn tới 85-110km;  Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại (52-60km); Sông Hàm Luông (73-78km0; Sông Cổ Chiên, Sông Hậu (45-55km); Sông Cái Lớn (43-52km).

Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức cấp độ 1-2. Từ ngày 1-5/4, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần.

Trong thời kỳ từ 26/3 – 5/4, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần tranh thủ tích trữ nước ngọt ngay khi có thể khi triều thấp, khi tưới cho cây ăn trái cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn tránh thiệt hại.

Từ nay đến tháng 5, dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về Đồng bằng sông Cửu Long ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-20%. Xâm nhập mặn ở cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần nhưng vẫn ở mức cao đến cuối tháng 3; xâm nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ (Long An), Cái Lớn (Kiên Giang), vùng bán đảo Cà Mau khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến cuối tháng 4, đầu tháng 5/2020, sau giảm dần. Trong trường hợp cực đoan, thời gian thiếu mưa kéo dài và việc tăng sử dụng nước trên các dòng nhánh, trữ nước tại các đập sẽ làm cho tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài và trầm trọng hơn.