Ước vọng nho Hạ Đen

Đến thăm vườn nho Hạ Đen ở xóm Việt Cường, xã Hoá Thượng (Đồng Hỷ) ai nấy đều ngỡ ngàng và thích thú bởi những giàn nho sai trĩu quả. Chủ của vườn nho lúc lỉu này chính là chàng thanh niên 9X Vũ Đức Lâm…