Trồng tỏi tây trái vụ, nông dân Hải Dương lãi chục triệu mỗi sào

Thông thường cây tỏi tây được trồng nhiều trong vụ đông. Tuy vậy, tại Gia Lộc – Hải Dương, loại cây này lại đang được trồng trái vụ. Nhờ hình thức canh tác này, nông dân đang thu lãi hơn chục triệu đồng mỗi sào sau 3 tháng.