Trồng dừa rồi ‘chặt bỏ’, chàng trai trẻ đút túi mỗi năm gần trăm triệu

Trung bình mỗi năm, anh Đáng xuất bán khoảng trên 2000 kg củ hủ dừa. Không bỏ công cũng không cần thêm vốn nhưng mỗi năm anh thu lãi gần trăm triệu đồng.