Trồng cây sơn tra giúp người Mông thoát nghèo

So với việc trồng độc canh ngô, lúa trên đất dốc, thì hiệu quả kinh tế của cây sơn tra hay táo mèo mang lại tốt hơn rất nhiều lần và giảm được công chăm sóc. Cây sơn tra giúp đồng bào Mông ở xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên thoát nghèo.