Trang trại mít và sầu riêng sạch theo tiêu chuẩn quốc tế GlobalGAP ở Kon Tum

Chặt bỏ toàn bộ vườn sao su để chuyển hẳn sang trồng mít và sầu riêng sạch theo tiêu chuẩn quốc tế GlobalGAP. Trang trại mít và sầu riêng của 2 nông dân Kon Tum sắp cho nguồn thu tới 2 tỷ đồng / ha.