Trà Vinh: Phát triển thủy sản theo hướng hàng hóa chất lượng và hiệu quả

Trong giai đoạn 2015 – 2020, ngành nông nghiệp Trà Vinh đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa rất quan trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của nông dân.

Trong giai đoạn này, sản xuất nông nghiệp, thủy sản tỉnh Trà Vinh đã có bước phát triển nhanh theo hướng sản xuất hàng hóa, có chất lượng và hiệu quả.

Với lĩnh vực thủy sản: Nhờ tập trung đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chuyển giao khoa học – kỹ thuật, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, phát triển các vùng nuôi tập trung, đa dạng hóa đối tượng và hình thức nuôi; chuyển đổi nhanh hình thức nuôi sang bán thâm canh và thâm canh, đặc biệt là nuôi tôm thâm canh mật độ cao khoảng 450 ha, năng suất đạt từ 50 – 70 tấn/ha; duy trì 5.750 ha diện tích nuôi tôm sinh thái kết hợp với trồng rừng và 5.600 ha lúa – thủy sản; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nuôi trồng thủy sản đạt 320 triệu đồng, tăng hơn 70 triệu đồng so với năm 2015.

Trà Vinh phát triển sản xuất thủy sản theo hướng hàng hóa chất lượng và hiệu quả

Khai thác hải sản tiếp tục được đầu tư tàu có công suất lớn, lắp đặt các trang thiết bị hiện đại để khai thác xa bờ; thực hiện nghiêm các quy định về đánh bắt và truy xuất nguồn gốc. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng Cảng cá Định An và Khu neo đậu tránh trú bão cửa Cung Hầu. Giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng bình quân 6,29%/năm.

Phát huy kết quả đạt được, ngành nông nghiệp Trà Vinh tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nuôi trồng, khai thác hải sản bền vững, tăng cường bảo vệ, tái sinh nguồn lợi hải sản; hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá trên biển; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hình thức hợp tác. Đầu tư nâng cấp các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến thủy, hải sản, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường.