An Giang: Phát hiện 185 trường hợp vi phạm về Sản xuất – Kinh doanh thuốc BVTV

Trong quá trình hoạt động, Đoàn kiểm tra luôn nhắc nhở các cửa hàng, đại lý thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá đã niêm yết; đồng thời xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

quan-ly-thi-truong-xu-phat-hang-gia

Theo UBND tỉnh An Giang, trong thời gian qua, ngành nông nghiệp đã tổ chức thành lập đoàn thực hiện 17 cuộc điều tra, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc thú y – thủy sản). Số đối tượng được thanh tra, kiểm tra là 548 cá nhân, tổ chức.

Kết quả đã phát hiện 185 trường hợp vi phạm về sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV, thuốc thú y, thủy sản, thức ăn. Đã ban hành 185 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền nộp kho bạc trên 1,2 tỷ đồng.

Theo Nongnghiep.vn