Đã đấu giá xong 89.500 tấn đường

Ngày 23/8, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập đường năm 2017 (Bộ Công thương) đã tổ chức Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

duong ton kho

Ảnh minh họa

Trong 28 doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia đấu giá, có 15 doanh nghiệp đã trúng thầu bao gồm 3 doanh nghiệp nhập khẩu đường thô và 12 doanh nghiệp nhập khẩu đường tinh luyện. Tổng lượng đường đưa ra đấu giá theo cam kết năm 2017 là 89.500 tấn.

Cụ thể, đối với mặt hàng đường thô, Hội đồng đấu giá đã chọn ra 3 doanh nghiệp trúng thầu với mức giá đưa ra bằng nhau là 2.500.000đ/ tấn, gồm: Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, Công ty CP Đường Biên Hòa và Công ty TNHH Đường Biên Hòa, Ninh Hòa.

Với hạn ngạch đưa ra là 44.000 tấn đường thô, mỗi doanh nghiệp được sở hữu 14.666 tấn. Số dư còn lại là 2 tấn được xác định thuộc về Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh theo hình thức bốc thăm do Chủ tịch Hội đồng đấu giá thực hiện.

Như vậy, trong 03 doanh nghiệp trúng thầu quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô năm 2017, Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ được sử dụng 14.668 tấn. Hai doanh nghiệp còn lại, mỗi doanh nghiệp sẽ trúng 14.666 tấn.

Đối với mặt hàng đường tinh luyện, hạn ngạch được đưa ra tại phiên đấu giá là 45.500 tấn. Theo phiếu đăng ký của doanh nghiệp gửi, Hội đồng đấu giá đã chọn ra 12 doanh nghiệp trúng thầu. Mức giá cao nhất trúng thầu là 4.550.000 đồng/ tấn. Mức giá thấp nhấp trúng thầu là 1.820.000 đồng/ tấn.

Phát biểu kết luận phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập đường năm 2017 đề nghị các doanh nghiệp trúng thầu trong phiên đầu giá lần này phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện theo đúng quy chế.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng giao việc cho Cục Xuất nhập khẩu làm đầu mối báo cáo với Bộ NN-PTNT cũng như các cơ quan liên quan kết quả phiên đấu giá lần này.

Đường tồn kho cao nhất lịch sử ngành mía đường

Giá nông sản hôm nay: Trung Quốc sẽ đánh thuế chống phá giá đường

Theo Nông nghiệp