Vĩnh Phúc: Hỗ trợ máy nông nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả lao động

Nhằm đưa cơ giới hóa vào sản xuất, UBND Vĩnh Phúc đã giao Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh thực hiện chương trình hỗ trợ máy nông nghiệp cho nông dân.

  Theo đó, trong năm 2016, Trung tâm đã phối hợp với các địa phương hỗ trợ 215 máy, trong đó 60 máy lên luống; 120 máy làm đất công suất từ 15 – 35 mã lực; 8 máy vắt sữa bò; 5 máy gặt đập liên hợp; 20 máy thái cỏ; 11 máy nghiền trộn thức ăn cho gà, lợn; 3 máy làm đất công suất trên 35 mã lực; 1 máy cấy sáu hàng và 5 máy cấy 4 hàng.

  Qua thực tế sản xuất có thể thấy hiệu quả của việc sử dụng các loại máy như sau:

  Máy vắt sữa bò không làm giảm sữa, không gây ô nhiễm vú bò, các yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm, đồng thời giảm được thời gian và số lượng người lao động;

  Máy thái cỏ giúp cho thức ăn được làm nhỏ, mềm để cho gia súc tiêu hóa tốt hơn và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn làm thủ công hơn 120.000 đồng/giờ;

  Máy nghiền trộn thức ăn trong chăn nuôi, thức ăn được chế biến cân đối về dinh dưỡng, hàm lượng protein và giảm chi phí 1.100 đồng/kg thức ăn so với thức ăn được bán ngoài thị trường;

  Máy làm đất có công dụng xới đất, lên luống, đánh cỏ, làm đất, phun thuốc trừ sâu, phân bón lá, rạch rãnh cho các loại cây trồng như Lúa, ngô, rau màu,… giúp cho bà con nông dân giảm sức lao động và tăng năng suất lao động được gần 2,5 triệu đồng/ha so với lao động thủ công;

  Máy cấy giúp cho quần thể ruộng lúa được cấy thẳng hàng, mật độ ổn định, giúp cho cây lúa đều nhận được ánh sáng, sinh trưởng phát triển tốt hơn và giảm được sâu bệnh. Từ đó cho năng suất cao hơn 2,7 triệu đến 3,4 triệu đồng/ha so với phương pháp cấy lúa thông thường;

  Máy gặt đập liên hợp làm giảm chi phí thu hoạch, giúp bà con nông dân thu hoạch kịp thời vụ để triển khai vụ tiếp theo.

  cay_vphuc

  Ứng dụng cơ giới hoá giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

  Từ những kết quả trên, năm  2017, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tiếp tục được UBND tỉnh cấp hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ máy nông nghiệp cho bà con nông dân. Năm nay, Trung tâm sẽ tiến hành hỗ trợ 10 máy làm đất  trên 35 mã lực, 370 máy làm đất công suất từ 15 – 35 mã lực, 270 máy lên luống, 07 máy cấy 4 hàng, 01 máy cấy sáu hàng, 10 máy gặt đập liên hợp, 30 máy nghiền trộn thức ăn chăn nuôi, 20 máy thái cỏ, 11 máy vắt sữa bò.

  Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Vĩnh Phúc đã phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành, thị và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai hỗ trợ và bàn giao được 113 máy làm đất  công suất từ 15 – 35 mã lực, 117 máy lê luống cho các huyện Sông Lô, Tam Dương.

  Đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh không chỉ giải bài toán về thiếu lao động, giảm chi phí trong sản xuất mà còn giúp cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; Đồng thời tạo tiền đề quan trọng cho các địa phương trong tỉnh xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.

  Theo khuyennongvn.gov.vn