Trong tương lai con người sẽ ăn những loại thực phẩm này

Các nhà khoa học có thể tìm ra nhiều nguồn thực phẩm mới cho con người như tôm giả, côn trùng, thức ăn in 3D.

Những nguồn thực phẩm mới cho con người tương lai

Theo Vnexpress